De SamenwerkingsUnie

helpt MKB’er en mensen verder

 

De SamenwerkingsUnie is de sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt en ontwikkelt naar zelfstandig werken op de arbeidsmarkt. De SamenwerkinsgUnie voert klussen uit voor de MKB’er, tegen een eerlijke prijs en die passend zijn bij de mogelijkheden van de mensen. We maken duidelijke afspraken met de ondernemer over het uitvoeren van het werk.

  De SamenwerkingsUnie faciliteert de MKB’er met het:

   • uitvoeren van werkzaamheden van klein tot groot door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
   • invullen van stage- en leerwerkplekken door deze mensen
   • voldoen aan de verantwoordelijkheid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (Participatiewet en SROI)
   • volledig ontzorgen van de MKB’er doordat De SamenwerkingsUnie de volledige ontwikkeling en begeleiding overneemt
“De MKB’er maakt gebruik van de handjes, maar is niet belast met de begeleiding en ontwikkeling van de mensen.”

Voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Samenwerken met De SamenwerkingsUnie betekent ook het voldoen aan de verplichtingen uit de Participatiewet en Social Return on Investment (SROI) of sociaal inkopen. De SamenwerkingsUnie weet de weg naar subsidies en regelingen en ondersteunt hierin waar nodig, zodat de ondernemer aan de verplichting voldoet en zelfs de voordelen eruit kan halen.

Iedereen heeft talenten. De SamenwerkingsUnie gaat op zoek naar deze talenten, zodat de mensen op de juiste manier ingezet kunnen worden voor verschillende bedrijven. Samen met de MKB’er creëren we mooie maatschappelijke werkplekken tegen een eerlijk bedrag.

“Een win-winsituatie voor de MKB’er die een maatschappelijke verplichting heeft en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”